Edward Federman Scholarship

Giá trị: $10,000
Trường: National Institute of Dramatic Art
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên cần được hỗ trợ tài chính bằng thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật – Biên kịch (MFA Writing for Performance)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!