ELC Scholarship

Giá trị: 50% cho 10 tuần đầu tiên
Trường: Macquarie University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên sẽ được tự động xét học bổng khi đăng ký một chương trình tiếng anh tại Macquarie. Ứng viên đáp ứng các tiêu chí sẽ tự động được thông báo về khả năng đủ điều kiện của họ trong thư mời nhập học tại Đại học Macquarie của họ.
Tiêu chí xét học bổng
Nhận được offer cho khoá học tiếng Anh bắt đầu vào năm 2021 hoặc 2022. Chấp nhận Thư mời nhập học trước thời hạn được chỉ định. Duy trì đăng ký trong suốt khóa học với thời lượng học toàn thời gian là 8 tín chỉ mỗi năm học. Đáp ứng chính sách về tiến trình học tập của trường Đại học.
Hồ sơ xin học bổng
Sinh viên không cần phải nộp đơn xin học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!