Ellis R. Ott Scholarship for Applied Statistics and Quality Management

Giá trị: $7500
Trường: Massachusetts Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2021
Tổng số xuất: 6
Điều kiện nộp học bổng
- Đã đăng ký hoặc đang có kế hoạch nhập học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại bất kỳ trường Đại học nào của Canada hoặc Hoa Kỳ. - Phải học về lĩnh vực thống kê và quản lý chất lượng - Phải có điểm GPA từ 3,25 trở lên trên thang điểm 4,0 hoặc điểm tương đương trong bất kỳ lĩnh vực nào của cấp độ UG. Sinh viên được coi là không đủ điều kiện nhận học bổng nếu: - Đã ghi danh vào các chương trình trực tuyến. - Là người thân của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng Bộ phận Thống kê ASQ. - Người đoạt giải thưởng trước đây
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!