Employer-Affiliated Scholarships

Giá trị: 0
Trường: North Carolina State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tính đủ điều kiện cho học bổng liên kết với nhà tuyển dụng yêu cầu (các) cha mẹ của ứng viên phải có một liên kết việc làm cụ thể. Thường thì FAFSA cũng được yêu cầu. Sinh viên được xem xét cho các học bổng liên kết với nhà tuyển dụng dựa trên các phản hồi trong đơn đăng ký Pack ASSIST của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!