Enable Scholarship

Giá trị: Gồm học phí và chi phí sách giáo khoa
Trường: Open Universities Australia
Hạn nộp hồ sơ: 19 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải: - Tuổi từ 16 đến 25 tại thời điểm nộp đơn. - Sống trong cùng một cơ sở như một studio Kids Under Cover.
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên dựa trên nhu cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến trình độ học vấn, kết quả giáo dục và sức mạnh của tuyên bố sinh viên của họ như một phần trong đơn đăng ký của họ.
Mô tả:
Dành cho những sinh viên chưa sẵn sàng học đại học. Một loạt các môn học của OUA chuẩn bị cho sinh viên học “cách trở thành một sinh viên thống nhất”. Chủ đề bao gồm: kỹ năng học tập; kỹ năng học thuật; những hiểu biết về khái niệm; sự bền bỉ; tự quản lý và cam kết.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!