English Excellence Scholarship

Giá trị: Giảm giá 20% trên tổng học phí
Trường: University of the Sunshine Coast
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học bổng tiếng Anh xuất sắc áp dụng cho học phí đã được lên lịch và công bố chính thức cho chương trình và thời gian học liên quan. - Học bổng Tiếng Anh xuất sắc dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu vào năm 2023. - Để đủ điều kiện nhận Học bổng English Excellence, sinh viên phải đạt được kết quả tối thiểu được chỉ định trong một trong ba bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được công nhận: IELTS Học thuật, TOEFL iBT hoặc PTE. Học bổng English Excellence không dành cho sinh viên đăng ký vào chương trình tiếng Anh của UniSC. - Để duy trì đủ điều kiện nhận Học bổng Xuất sắc Tiếng Anh, sinh viên phải tiếp tục được xếp loại là sinh viên quốc tế.
Mô tả:
Dành cho sinh viên quốc tế
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!