English Language Achiever

Giá trị: $1,000/ $2,000/ $3,000
Trường: Top Education Institute
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Chỉ áp dụng cho học sinh quốc tế. - Nhập học ít nhất 8 units theo chương trình International Pathway (tương đương tối đa 48 điểm tín chỉ trên một năm).
Tiêu chí xét học bổng
- Học bổng $3,000: IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0) - Học bổng $2,000: IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5) - Học bổng $1,000: IELTS 5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!