English Scholarship

Giá trị: 10 tuần học tiếng Anh.
Trường: Edith Cowan College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
ECC cấp học bổng tiếng Anh 10 tuần cho sinh viên quốc tế kết hợp tiếng Anh với chương trình Diploma hoặc PQP tại ECC sau đó lấy bằng tại ECU.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!