EnGro Scholarship

Giá trị: $12,000
Trường: Singapore Institute of Technology (SIT)
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Áp dụng cho những sinh viên đang theo học chương trình cấp bằng toàn thời gian do Viện cung cấp, cụ thể là - Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật và Cử nhân Kỹ thuật danh dự về Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng Bền vững (Dịch vụ Tòa nhà) - Cử nhân Kỹ thuật với bằng danh dự về Kỹ thuật Xây dựng - Cử nhân kỹ thuật với bằng danh dự về kỹ thuật hóa học - Cử nhân kỹ thuật với bằng danh dự về kỹ thuật cơ khí - Cử nhân Kỹ thuật với bằng Danh dự về Kỹ thuật Hệ thống (Hệ thống Cơ điện tử) Công dân hoặc Thường trú nhân Singapore; Những sinh viên đã đạt được kết quả học tập xuất sắc do Viện có thể tùy ý xác định; Những sinh viên có hồ sơ nhân cách tốt do Viện có thể quyết định theo quyết định riêng của mình; và Ưu tiên sẽ được trao cho các ứng viên có nhu cầu tài chính.
Mô tả:
Học bổng EnGro được áp dụng cho tất cả sinh viên Singapore hoặc Thường trú nhân theo đuổi các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học cụ thể tại SIT.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!