ENRE Student Fellowship Program

Giá trị: $2,500
Trường: Cornell University
Hạn nộp hồ sơ: 12 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm hai, hiện theo học bằng thạc sĩ trong ngành liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường, năng lượng - GPA tối thiểu 3.0
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng đánh giá dựa vào khả năng đáp ứng tiêu chí của sinh viên, đồng thời những sinh viên thể hiện tốt liên kết giữa mình và sứ mệnh của tổ chức.
Hồ sơ xin học bổng
- Một bản resume - Bài luận (tối đa 600 chữ) trình bày về đam mê, kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch môi trường và định hướng tương lai - Thư giới thiệu
Mô tả:
Được tài trợ bởi APA's Environment, Natural Resources and Energy Division, học bổng hướng đến các ứng viên có đam mê đối với lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường và năng lượng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!