ENTRANCE AWARDS

Giá trị: $ 500 đến $ 9,000
Trường: NSCAD University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Khi bạn đăng ký nhập học vào NSCAD trước ngày 1 tháng 3, bạn sẽ tự động được xem xét nhận học bổng đầu vào và học bổng.
Mô tả:
Phạm vi giải thưởng đầu vào cá nhân hiện tại là $ 500 đến $ 9,000 và một số giải thưởng có thể gia hạn cho tối đa bốn năm học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!