Entrance Awards/Scholarships

Giá trị: $ 500 đến $ 48.000
Trường: Dalhousie University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Tổng số xuất: 2,000
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh cần có điểm trung bình nhập học 80% hoặc 26 điểm Chứng chỉ IB được dự đoán / dự đoán để được xem xét. Điểm trung bình được tính bằng cách sử dụng năm khóa học bắt buộc đối với chương trình mà sinh viên đã đăng ký.
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh nộp hồ sơ xin học bổng trên website của trường.
Mô tả:
Hàng năm, Dalhousie trao hàng triệu suất học bổng và suất học bổng để hỗ trợ các sinh viên sắp nhập học. Hơn 2.000 giải thưởng đầu vào có sẵn thông qua ứng dụng Giải thưởng Đầu vào Chung của chúng tôi. Phần thưởng đầu vào được trao cho những sinh viên nhập học Dalhousie trong kỳ học mùa Thu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!