Entrance Bursary

Giá trị: 500 CAD
Trường: Niagara College Canada
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên toàn thời gian cấp một tại Niagara College. -Áp dụng cho bất kỳ chương trình sau trung học nào cho tháng 9 (các chương trình cạnh tranh cao không đủ điều kiện). -Xác nhận lời đề nghị nhập học của bạn và được chấp thuận cho OSAP trước ngày 4 tháng 8 năm 2021.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!