Entrance Scholarship 2

Giá trị: AUD$10.000
Trường: Taylors College Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA đáp ứng theo yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh đáp ứng theo yêu cầu đầu vào của khóa học
Mô tả:
Học tại Campus Perth
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!