Entrance Scholarship

Giá trị: 50% học phí
Trường: The University of Waikato
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.5
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!