Entrance Scholarship

Giá trị: 1.000$ CAD
Trường: Selkirk College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét
Tiêu chí xét học bổng
GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét
Mô tả:
GPA 8.0 - Tiếng Anh Không xét
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!