Entrance Scholarship

Giá trị: $8,000-$10,000 CAD
School: University of King's College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Đối với chương trình A-Level: Học bổng lên tới 50% GPA 7.0-7.5: 20% học phí GPA 7.6-7.9: 30% học phí GPA từ 8.0 trở lên: 40% học phí Những ứng cử viên xuất sắc: 50% học phí Đối với chương trình Advanced Level Foundation: Học bổng lên tới 40% GPA 7.0-7.9 : 20% học phí GPA từ 8.0 trở lên: 30% học phí Những ứng viên xuất sắc hơn: 40% IELTS từ 5.5 trở lên
Tiêu chí xét học bổng
Đối với chương trình A-Level: Học bổng lên tới 50% GPA 7.0-7.5: 20% học phí GPA 7.6-7.9: 30% học phí GPA từ 8.0 trở lên: 40% học phí Những ứng cử viên xuất sắc: 50% học phí Đối với chương trình Advanced Level Foundation: Học bổng lên tới 40% GPA 7.0-7.9 : 20% học phí GPA từ 8.0 trở lên: 30% học phí Những ứng viên xuất sắc hơn: 40% IELTS từ 5.5 trở lên
Mô tả:
Có thư giới thiệu của trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!