Entrance scholarship application 2021-2022

Giá trị: $500 - $52 000
Trường: University of New Brunswick
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Chỉ những ứng viên thành công mới được thông báo qua email trước khi các lớp học bắt đầu vào mùa thu. _ Đơn đăng ký này sẽ chỉ được đánh giá sau khi bạn đã được nhận vào một chương trình cấp bằng đại học của UNB. _ Học sinh Chuyển tiếp và Giáo dục sẽ nhận được thông báo vào cuối tháng Bảy _ Tất cả các thư mời học bổng đều được gửi qua email
Mô tả:
Học bổng này dành cho học sinh trung học, chuyển tiếp và BEd bắt đầu chương trình đại học toàn thời gian vào mùa Thu năm 2021.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!