Entrance scholarship for Undergraduate students

Giá trị: CAD1,000 - CAD16,000
School: University of Windsor
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tự động xét dựa vào GPA lớp 12 của sinh viên Điểm GPA sử dụng để xét là trung bình của 6 môn học thuật điểm cao nhất, bao gồm tiếng Anh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!