Entrance Scholarship Offshore Online

Giá trị: Lên đến 30% học phí
Trường: Torrens University Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường Để đủ điều kiện: _ Bạn phải là một sinh viên quốc tế sẽ học tập tại Úc bằng giấy phép du học. _Bạn phải đăng ký vào một chương trình đại học tại Đại học Torrens cho kỳ nhập học năm 2022. _Bạn phải nhập học Đại học Torrens từ một trường trung học, cao đẳng hoặc đại học khác được công nhận. _Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của Đại học Torrens, bao gồm các yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể về bằng cấp và Tiêu chuẩn Nhập học Ngôn ngữ Anh. _Bạn phải chứng minh thành tích học tập vượt trội (“Tiêu chuẩn trung bình hoặc tương đương). _Bạn phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo thông qua dịch vụ cộng đồng hoặc xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao hoặc các lĩnh vực thành tích cá nhân khác.
Mô tả:
Nếu bạn đang bắt đầu nghiên cứu của mình ở nước ngoài và trực tuyến, bạn có thể tận dụng học bổng này, học bổng này giảm tới 30% tổng học phí khóa học của bạn
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!