Entrance Scholarships

Giá trị: CAD 3000
Trường: Algonquin College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 10, 2021
Tổng số xuất: 16
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên phải là sinh viên quốc tế, trả toàn bộ phí sinh viên quốc tế và không nhận bất kỳ học bổng hoặc trợ cấp nào khác. - Sinh viên phải được chấp nhận vào chương trình của bạn cho học kỳ học sắp tới và đã hoàn thành tất cả các điều kiện. (Sinh viên theo học chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật dẫn đến Chương trình Algonquin sau trung học, vui lòng tham khảo chương trình Học bổng Sinh viên EAP Quốc tế).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!