Entrance Scholarships

Giá trị: CAD 2000
Trường: Bow Valley College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 04, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đang bắt đầu chương trình đầu tiên sau trung học tại Bow Valley College. - Đã hoàn thành và tốt nghiệp chương trình sau trung học đầu tiên tại Bow Valley College, và hiện đang bắt đầu chương trình sau trung học thứ hai. - Đã hoàn thành chương trình học hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh tại Bow Valley College, và hiện đang bắt đầu chương trình sau trung học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!