Entrance scholarships for International Students

Giá trị: Trị giá: $1,000 to $3,000
Trường: University of Prince Edward Island
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Điều kiện: GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên
Tiêu chí xét học bổng
Điều kiện: GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên
Mô tả:
Điều kiện: GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!