Eoyang-Lee Scholarship

Giá trị: Thay đổi
Trường: Indiana University Bloomington
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: - Đăng ký vào trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học tại IU Bloomington với tư cách là sinh viên đại học hoặc sau đại học trong một chương trình cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp. - Có quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học nhân văn - Chứng minh nhu cầu tài chính - Thể hiện khả năng làm việc chăm chỉ và vượt qua trở ngại - Thể hiện tiềm năng mạnh mẽ để thành công trong lĩnh vực học tập và nghề nghiệp tương lai của bạn - Sắp hoàn thành cấp độ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!