Esthel Loving de Diaz Scholarship

Giá trị: 50%
Trường: University of Texas at Austin
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT - Có trình độ Tiếng Anh tốt.
Mô tả:
Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!