Excellence Scholarships

Giá trị: Tổng giá trị lên đến £10,000
Trường: King's College London, University of London
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Được nhận vào học tại trường (ít nhất một học kỳ) và đủ điều kiện tự chi trả học phí - Sinh viên quốc tế đăng ký vào khoa Nghệ thuật và Nhân văn hoặc Khoa học xã hội và Chính sách công - Đã đăng ký các học phần tương đương với ít nhất ba phần tư tổng giá trị tín chỉ của chương trình
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích và sự thể hiện của ứng viên trong hồ sơ xin học bổng
Hồ sơ xin học bổng
- Bài luận cá nhân (1000 từ) - Tạo một "mini blog" hoặc sản xuất 1 video về hành trình học tập tại King's College London Liên hệ với Student Life Care để biết thêm chi tiết
Mô tả:
Học bổng dành cho những sinh viên quốc tế tham gia học tại King's College London khoa Nghệ thuật và Nhân văn hoặc Khoa học xã hội và Chính sách công.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!