Executive Dean's 2022 Master of Engineering Scholarship

Giá trị: 10% học phí
Trường: Edith Cowan University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: _ Là một sinh viên quốc tế (không phải là Công dân Úc, Thường trú nhân Úc, hoặc Công dân New Zealand); _ Đáp ứng thành tích học tập đáng nể trong các nghiên cứu trước đây của bạn (theo quyết định của ECU); _ Không nhận được học bổng của chính phủ hoặc tài trợ của ngành; _ Trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022, nhận được đề nghị theo học khóa học Thạc sĩ Kỹ thuật (I59) tại ECU Joondalup (một số nội dung trong khóa học của bạn có thể được cung cấp trực tuyến do hạn chế đi lại) _ Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của ECU cho khóa học và bắt đầu khóa học của bạn trong kỳ nhập học năm 2022.
Mô tả:
Học bổng Executive Dean’s Scholarship năm 2022 được trao cho những sinh viên Quốc tế có thể chứng tỏ thành tích học tập cao trong các nghiên cứu trước đây của họ. Tất cả các ứng viên đáp ứng các tiêu chí sẽ tự động đủ điều kiện nhận học bổng này khi họ đăng ký một khóa học sau đại học được lựa chọn trong Trường Kỹ thuật. Học bổng giảm 10% học phí trong suốt khóa học tại ECU
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!