EYNESBURY SCHOLARSHIPS

Giá trị: Giá trị học bổng dao động từ 10 - 50% học phí chương trình, tùy thuộc vào kết quả học tập của học sinh trong năm học gần nhất tại nước sở tại.
Trường: Eynesbury College
Hạn nộp hồ sơ: 03 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Cao đẳng Eynesbury cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế và trong nước có thành tích cao đăng ký các chương trình Cao đẳng Eynesbury.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!