Faculty of Education International Merit Scholarship

Giá trị: Giảm 25% tổng học phí
Trường: QUT International College
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA <8.5 tất cả các môn học và trung bình môn - Tiếng anh: Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Mô tả:
- Học bổng cho 2 kì đầu tiên Duy trì học bổng nếu đáp ứng yêu cầu học tập - Dành cho Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!