Faculty of Science Entrance Scholarship

Giá trị: $2,000
Trường: York University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế nộp đơn vào chương trình bậc cử nhân Khoa Khoa học
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Ứng viên được tự động xem xét cho học bổng khi nộp đơn vào trườn.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên Khoa Khoa học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!