Family Discount

Giá trị: 10%
Trường: Bryant University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2129
Điều kiện nộp học bổng
Áp dụng cho sinh viên mới khi có trên 2 anh chị em đang học ở trường
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!