Federal Pell Grant

Giá trị: Lên đến 100% nhu cầu hỗ trợ tài chính
Trường: New York University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất đại học tại trường - Sinh viên đáp ứng các điều kiện kinh tế mà chương trình yêu cầu - Hoàn thành Hồ sơ hỗ trợ tài chính (Student Aid Report)
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào tình hình tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Chính phủ liên bang đã tạo ra Federal Pell Grant để giúp các sinh viên có nhu cầu hỗ trợ tài chính chi trả cho việc học của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!