Federal Pell Grants

Giá trị: Lên đến $ 5,775
Trường: Rush University
Hạn nộp hồ sơ: 10 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên phải nộp đơn xin trợ cấp sinh viên liên bang để được xem xét.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!