Federal Supplemental Educational Opportunity Grant (SEOG)

Giá trị: từ $ 100 đến $ 4.000 hàng năm
School: University of Notre Dame
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Liên hệ trường để biết thêm thông tin chi tiết.
Mô tả:
SEOG hỗ trợ sinh viên chứng minh nhu cầu tài chính đặc biệt theo các hướng dẫn và phân bổ kinh phí do Bộ Giáo dục và Văn phòng Hỗ trợ Tài chính thành lập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!