Federal Supplemental Educational Opportunity Grants

Giá trị: Lên đến $ 4.000
Trường: Rush University
Hạn nộp hồ sơ: 09 tháng 02, 2024
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên phải nộp đơn xin trợ cấp sinh viên liên bang để được xem xét.
Tiêu chí xét học bổng
Ưu tiên dành cho sinh viên đủ điều kiện của Pell Grant
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!