Financial hardship scholarship

Giá trị: Sinh viên được chọn số tiền cung cấp cho học bổng (quy đổi thành tiền mặt)
Trường: Academy of Interactive Entertainment
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đạt được các yêu cầu của quy trình tuyển sinh Để duy trì cần đi học đầy đủ và đạt các yêu cầu tối thiểu của ngành
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!