Financial Need Scholarships

Giá trị: 50% - 100%
Trường: Brigham Young University Hawaii
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 12, 2128
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên tự chủ tài chính, đang sống ngoài Hoa Kỳ hoặc các lảnh thổ thuộc Hoa Kỳ Chứng mình được nhu cầu cần hỗ trợ tài chính 21 tuổi trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!