Finch Scholarship

Giá trị: $15,000
Trường: National Institute of Dramatic Art
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên bằng thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật – Đạo diễn (MFA Directing) Sinh viên bằng thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật – Biên kịch (MFA Writing for Performance) Sinh viên năm 3 bằng cử nhân chuyên ngành nghệ thuật – Thiết kế (BFA Design)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!