First-Time Freshman Academic Scholarships

Giá trị: $5,000 đến $35,000
Trường: Bryant University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2159
Điều kiện nộp học bổng
Tuỳ thuộc vào hồ sơ ứng tuyển, bao gồm điểm SAT và điểm THPT
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!