Flinders Alumni Scholarships

Giá trị: 20% học phí
Trường: Flinders University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Bắt đầu vào Học kỳ 1 và 2 năm 2021 _ Chỉ dành cho cựu sinh viên của Đại học Flinders Sinh viên quốc tế trả phí đầy đủ (công dân của Úc và New Zealand và Thường trú nhân Úc hoặc những người có thị thực thường trú khác không đủ điều kiện đăng ký). _ Mở cửa cho sinh viên quốc tế thuộc bất kỳ quốc tịch nào _ Có sẵn cho những người đăng ký một khóa học đủ điều kiện như được nêu trong Điều khoản và Điều kiện _ Sinh viên phải đáp ứng đề cương yêu cầu đầu vào cho học bổng ngoài việc đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiêu chuẩn bao gồm yêu cầu về tiếng Anh, bất kỳ chủ đề nào là điều kiện tiên quyết hoặc kinh nghiệm làm việc _ Tính đủ điều kiện tiếp tục yêu cầu sinh viên phải duy trì điểm trung bình 4.0 và toàn thời gian học _ Đã hoàn thành xuất sắc bằng cấp đại học hoặc sau đại học từ Đại học Flinders
Mô tả:
Học bổng dành cho cựu sinh viên của Đại học Flinders thưởng cho những sinh viên quốc tế đủ điều kiện tốt nghiệp các chương trình đại học và sau đại học của trường với học bổng toàn thời gian 20% để theo học một bằng đại học hoặc sau đại học khác tại Flinders.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!