Foundation Program

Giá trị: 2500 NZD-7500 NZD
Trường: The University of Waikato
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
GPA từ 8.0 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!