Full Sail Alumni Scholarship

Giá trị: CAD 3000
Trường: Full Sail University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã đạt được điểm tổng thể tối thiểu là B hoặc cao hơn trong các môn học Full Sail trước đó (điểm trung bình tổng thể là 80) - Đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp chương trình cấp bằng tại cơ sở Full Sail trước đây của họ với tư cách là một sinh viên có kết quả học tập và tài chính tốt - Đã thể hiện khả năng đặc biệt và sự cống hiến cho con đường mong muốn của họ trong ngành công nghiệp truyền thông giải trí
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!