Fully-funded Ph.D. Studentship in Environmental Economics

Giá trị: €3,270 hàng tháng
Trường: Durham University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Trường đại học mở chương trình Tiến sĩ được tài trợ hoàn toàn. Học bổng về Kinh tế Môi trường để thu hút các nhà nghiên cứu giảm thiểu việc sử dụng nhựa thông qua các phương tiện sáng tạo. Nó được thiết kế để cho phép Ph.D. các nhà nghiên cứu để thực hiện các nghiên cứu về các lĩnh vực mục tiêu và yêu cầu phải thường xuyên đi đến các khu vực nghiên cứu. Để đủ điều kiện, ứng viên không được sống ở Vương quốc Anh hơn 12 tháng trong ba năm qua, phải trong bốn năm đầu tiên của sự nghiệp nghiên cứu và chưa hoàn thành bất kỳ bằng tiến sĩ nào. Hơn nữa, ứng viên phải là người có bằng thạc sĩ về kinh tế ứng dụng hoặc thống kê, kinh tế môi trường, kinh tế lượng hoặc các lĩnh vực có liên quan khác.
Mô tả:
Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ của mình thông qua cổng thông tin trực tuyến được cung cấp trên trang web của trường đại học. Ứng viên thành công sẽ nhận được trợ cấp trong ba năm, số tiền tùy thuộc vào quốc gia sở tại của họ. Nói chung, các Tiến sĩ Marie Sklodowska-Curie, tài trợ cho việc học tập này, trả cho các nhà nghiên cứu 3.270 € hàng tháng. Các khoản trợ cấp khác bao gồm trợ cấp đi lại hàng tháng € 600 và trợ cấp gia đình € 500 cho các nhà nghiên cứu có gia đình.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!