GBCA Scholarship

Giá trị: 15% học phí
Trường: University of Canberra
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Sinh viên bắt đầu học các khóa học tại trường _ SInh viên học tập ở Melbourne
Mô tả:
Học bổng dành cho những sinh viên quốc tế mới bắt đầu đăng ký nhập học vào bất kỳ khóa học nào được giảng dạy tại Melbourne.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!