General Excellence Scholarships

Giá trị: Giảm 100% học phí trong một năm
Trường: Hills Academic Centre
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Học sinh duy trì thành tích học tập luôn ở mức cao; • Học sinh tuân thủ các kỳ vọng của Trường về thái độ, hành vi và đồng phục
Mô tả:
Học bổng General Excellence dành cho học sinh lớp 4 đến 12.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!