Georgia hope scholarship

Giá trị: $3000
Trường: Johnson and Wales University - Providence
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2029
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên có GPA mỗi năm trên 3.0
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!