Giải thưởng Eagle Education

Giá trị: $ 1,000
Trường: Academies Australasia
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, học sinh phải: Cố gắng 4 môn học mỗi học kỳ (xem bảng dưới đây để biết điểm được thưởng); Đã đăng ký ít nhất 2 học kỳ; Không bị buộc tội đạo văn hoặc vi phạm kỳ thi; Không có phí chưa trả. Kết quả học tập Điểm Độ phân biệt cao (HD) 4 Phân biệt (D) 3 Tín dụng (C) 2 Vượt qua (P) 1
Tiêu chí xét học bổng
Kết quả học tập Điểm Độ phân biệt cao (HD) 4 Phân biệt (D) 3 Tín dụng (C) 2 Vượt qua (P) 1 Điểm Giải thưởng Eligile 30 - 32 Học bổng 1.000 đô la Úc * 26 - 29 Học bổng $ 500 *
Mô tả:
Giải thưởng Eagle Education của AAPoly được trao cho những sinh viên có thành tích tốt nhất đạt được thành công trong học tập. Học bổng lên đến $ 1,000 được trao hàng năm cho những người đạt thành tích cao. Giải thưởng Đại học Giáo dục Đại học được áp dụng cho sinh viên giáo dục đại học theo học các chương trình đại học hoặc sau đại học của AAPoly. Sinh viên học vào các học kỳ tháng 3, tháng 7 và tháng 11 sẽ được xét tặng giải thưởng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!