Giải thưởng Sinh viên Quốc tế UNSW Sydney

Giá trị: 15% vào học phí
School: UNSW Foundation Studies
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Bắt đầu Chương trình Cao đẳng vào năm 2022 để nhận khoản đóng góp 15% vào học phí của bạn. Giải thưởng này dành cho sinh viên từ các quốc gia đủ điều kiện đang bắt đầu học Văn bằng UNSW trong Học kỳ 2 và Học kỳ 3 năm 2022.
Mô tả:
Bắt đầu Chương trình Cao đẳng vào năm 2022 để nhận khoản đóng góp 15% vào học phí của bạn. Giải thưởng này dành cho sinh viên từ các quốc gia đủ điều kiện đang bắt đầu học Văn bằng UNSW trong Học kỳ 2 và Học kỳ 3 năm 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!