Giải thưởng Sinh viên Quốc tế Xuất sắc

Giá trị: 10000
Trường: Northern Arizona University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế lần đầu có điểm trung bình từ 3,00 trở lên theo học tại cơ sở Flagstaff có thể nhận khoản học phí lên đến 10.000 USD mỗi năm, có thể tái tục nhận thưởng mỗi năm nếu duy trì điểm GPA cao và tham gia vào các dự án phục vụ cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!