Global Ambassador Scholarship

Giá trị: $ 4,000 - $ 7,500
Trường: University of Tennessee at Knoxville
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế năm nhất mới đến với tối thiểu là 3.0 GPA * người nộp đơn xin nhập học trong năm cuối trung học của họ sẽ được xem xét cho học bổng cạnh tranh này. Bạn phải trúng tuyển vào học kỳ mùa thu ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
Tiêu chí xét học bổng
Điểm trung bình trung học phổ thông từ 3.0 trở lên và thực hiện tốt nhiệm vụ Đại sứ toàn cầu
Mô tả:
Sinh viên được chọn cho học bổng này sẽ có thể đại diện UT với tư cách là Đại sứ Toàn cầu và thực hiện các hoạt động Tình nguyện được tổ chức thông qua Tuyển dụng Quốc tế của UT. Tất cả các sinh viên đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về điểm trung bình sẽ nhận được thư mời kèm theo đơn đăng ký riêng cho Học bổng Đại sứ Toàn cầu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!